Livets högtider – Dop

En enkel bukett till glädje

Dopet är ingen typisk blomsterhögtid eftersom man traditionellt inte ger blommor till barnet vid ett dop. Men ofta efterföljs dopceremonin av någon form av bjudning i hemmet och då är det en fin gest att glädja värdparet med en enkel bukett.

Brändmarks Blommor på Trandared i Borås