Köpvillkor

1. Tjänsten och dess delar

Alla, begränsat till personer över 18 år kan använda tjänsten.

För frågor som inte regleras av villkoren beskrivna här, följer vi Konsumentombudsmannens allmänna försäljningsvillkor för konsumentköp av varor över Internet.

 

2. Produktbeskrivning

Alla buketter och arrangemang är hantverk tillverkade av våra florister. Bilderna som visar produkterna i nätbutiken stämmer överens så mycket som möjligt med produkterna som levereras. På grund av varierande tillgång på vissa typer av blommor, kan det förekomma att några blommor blir ersatta med liknande blommor av motsvarande värde. Det eftersträvas alltid att den levererade produkten överensstämmer med produktbilden och därmed den beställda produkten.

 

3. Priser

Priserna som är angivna i nätbutiken inkluderar moms.

Det tillkommer en leveransavgift på produkten, men denna kan variera beroende på leveransplats, ceremoniplats eller privat adress.

Om inte leveranspriset är angivet i produktbeskrivningen kommer den alltid att visas i sammanfattningen av beställningen, innan beställningen slutförts. Här visas totalpriset, vilket innefattar alla tilläggskostnader och avgifter.

 

4. Leveranstider och deadlines

Blomsterleveranser – Borås & Närområde

Du som beställare har fullt ansvar för att alla uppgifter till mottagaren är fullständiga och korrekta, eventuella felleveranser eller leveransförseningar ersätts inte i dessa fall. Ingen angiven portkod räknas som en ofullständig adress. Leveransförseningar kan även förekomma om mottagaren inte är hemma och leverans till dörr inte är vald. När du gör din beställning kan du välja om blommorna ska hängas på dörren om mottagaren inte är hemma. Om du inte har valt att blommorna får lämnas på dörren så ringer butiken till mottagaren före leverans och leverans sker först efter kontakt med mottagaren. Butiken kan även ringa till mottagaren för att säkerställa leveransen, t.ex. om det saknas portkod mm. Beroende på vädret eller annan orsak bedömer floristen om det är möjligt att hänga blommorna på dörren, även om detta är förvalt

Leverans till begravningsceremonier anländer senast en och en halv timma före ceremonistart. För att bli garanterad att varan levereras i tid måste beställningen göras senast kl 16.00 en arbetsdag före ceremonin. Om beställningen inkluderar band med tryckt/handtextad text är deadline kl 12.00 två arbetsdagar före ceremonin. Beställning som görs efter deadline kan genomföras då det är möjligt. Om det inte är möjligt kommer ordern inte att fullföljas och köpesumman betalas tillbaka.

Leverans till adresser. För att leverans ska ske den önskade leveransdagen måste beställningen göras senast kl 12.00 samma dag. Vi kan inte garantera leveranser vid exakta tider, men vi gör allt vi kan för att dina önskemål ska hållas. Om det finns andra faktorer, som t.ex. extrema väderförhållanden, som gör det omöjligt med leverans, kommer de levereras så snart det är möjligt. Om mottagaren inte är hemma, och det inte är ikryssat för leverans till dörren eller grannen, kommer budet att ta med varan tillbaka till butiken. Floristen kommer antingen att lämna ett besked till mottagaren om att kontakta oss för att avtala hämtning eller leverans av varan, eller försöka leverera igen vid en senare tidpunkt. Leverans sker med bud.

Expressbud sker inom 2 timmar efter beställning är gjord, sista tid för denna typ av beställning är kl. 16.00 vardagar, samt kl. 13.00 lördagar. Expressbud kan även användas vid val av exakt tidpunkt för leverans. Sista beställningstid är samma som för ovan.

Blomsterleveranser – Övriga Sverige

Villkor enligt ovan. Vi anlitar kollegor på angiven ort.

 

5. Beställning och orderbekräftelse

Beställningen är slutförd när betalningen är genomförd. Det skickas ut en orderbekräftelse per e- post till beställaren, som sammanfattar hela beställningen. Skulle det vara något med beställningen som gör att floristen inte har möjlighet att leverera den beställda produkten. Om adress eller tidpunkt är omöjlig att uppnå, är vi då skyldiga att omedelbart ta kontakt med köparen för att upplysa om detta. Köparen är då fri att annullera beställningen och få köpesumman återbetald..

 

6. Betalning

Betalning sker via Klarna betallösning

7. Reklamationer

Om det är något som inte är tillfredsställande med kvaliteten på produkten eller leveransen, ska reklamation ske inom 24 timmar efter leverans och innehålla ordernummer, beskrivning av felet samt kontaktinformation till den som reklamerar. Kontaktuppgifter för detta finns på orderbekräftelsen.

 

8. Ångerrätt

Ångerrätten gäller för tjänster som inte är utförda och måste därför meddelas innan floristen har påbörjat arbetet. För produkter till ceremoniplatser motsvara detta tidsfristen för beställning.

 

9. Personupplysningar

Alla kundupplysningar behandlas konfidentiellt. Vi förlitar oss på uppgifter om köparen är korrekta, vid tillfälle att vi behöver komma i kontakt med personen. Dessa upplysningar går inte vidare till 3:e part utan kundens samtycke.

 

10. Äganderätt

Allt material och information, inklusive bilder, i nätbutiken är skyddat av lagen om upphovsrätt och kan inte fritt kopieras eller användas av andra.