Köpvillkor

1. Tjänsten och dess delar

Alla, begränsat till personer över 18 år kan använda tjänsten.

För frågor som inte regleras av villkoren beskrivna här, följer vi Konsumentombudsmannens allmänna försäljningsvillkor för konsumentköp av varor över Internet.

 

2. Produktbeskrivning

Alla buketter och arrangemang är hantverk tillverkade av våra florister. Bilderna som visar produkterna i nätbutiken stämmer överens så mycket som möjligt med produkterna som levereras. På grund av varierande tillgång på vissa typer av blommor, kan det förekomma att några blommor blir ersatta med liknande blommor av motsvarande värde. Det eftersträvas alltid att den levererade produkten överensstämmer med produktbilden och därmed den beställda produkten.

 

3. Priser

Priserna som är angivna i nätbutiken inkluderar moms.

Det tillkommer en leveransavgift på produkten, men denna kan variera beroende på leveransplats, ceremoniplats eller privat adress.

Om inte leveranspriset är angivet i produktbeskrivningen kommer den alltid att visas i sammanfattningen av beställningen, innan beställningen slutförts. Här visas totalpriset, vilket innefattar alla tilläggskostnader och avgifter.

 

4. Leveranstider och deadlines

Blomsterleveranser – Borås & Närområde

Du som beställare har fullt ansvar för att alla uppgifter till mottagaren är fullständiga och korrekta, eventuella felleveranser eller leveransförseningar ersätts inte i dessa fall. Ingen angiven portkod räknas som en ofullständig adress. Leveransförseningar kan även förekomma om mottagaren inte är hemma och leverans till dörr inte är vald. När du gör din beställning kan du välja om blommorna ska hängas på dörren om mottagaren inte är hemma. Om du inte har valt att blommorna får lämnas på dörren så ringer butiken till mottagaren före leverans och leverans sker först efter kontakt med mottagaren. Butiken kan även ringa till mottagaren för att säkerställa leveransen, t.ex. om det saknas portkod mm. Beroende på vädret eller annan orsak bedömer floristen om det är möjligt att hänga blommorna på dörren, även om detta är förvalt

Leverans till begravningsceremonier anländer senast en och en halv timma före ceremonistart. För att bli garanterad att varan levereras i tid måste beställningen göras senast kl 16.00 en arbetsdag före ceremonin. Om beställningen inkluderar band med tryckt/handtextad text är deadline kl 12.00 två arbetsdagar före ceremonin. Beställning som görs efter deadline kan genomföras då det är möjligt. Om det inte är möjligt kommer ordern inte att fullföljas och köpesumman betalas tillbaka.

Leverans till adresser. För att leverans ska ske den önskade leveransdagen måste beställningen göras senast kl 12.00 samma dag. Vi kan inte garantera leveranser vid exakta tider, men vi gör allt vi kan för att dina önskemål ska hållas. Om det finns andra faktorer, som t.ex. extrema väderförhållanden, som gör det omöjligt med leverans, kommer de levereras så snart det är möjligt. Om mottagaren inte är hemma, och det inte är ikryssat för leverans till dörren eller grannen, kommer budet att ta med varan tillbaka till butiken. Floristen kommer antingen att lämna ett besked till mottagaren om att kontakta oss för att avtala hämtning eller leverans av varan, eller försöka leverera igen vid en senare tidpunkt. Leverans sker med bud.

Expressbud sker inom 2 timmar efter beställning är gjord, sista tid för denna typ av beställning är kl. 16.00 vardagar, samt kl. 13.00 lördagar. Expressbud kan även användas vid val av exakt tidpunkt för leverans. Sista beställningstid är samma som för ovan.

Vid köp av växter till annan ort än Borås anlitas DHL. Beställningarna skickas måndagar till onsdagar för att undvika att paketen blir liggandes på terminal över helger. Paketen bör hämtas ut så snart som möjligt efter att de nått utlämningsstället. Vi kan inte garantera växtens kvalitet om paketet blir liggandes. Observera att expressbud ej är möjligt vid beställning av krukväxter till annan ort. I de fall där expressbud är valt fraktalternativ, betalas summan tillbaka och växten skickas till ditt närmaste utlämningsställe.

Blomsterleveranser – Övriga Sverige

Villkor enligt ovan. Vi anlitar kollegor på angiven ort.

 

5. Beställning och orderbekräftelse

Beställningen är slutförd när betalningen är genomförd. Det skickas ut en orderbekräftelse per e- post till beställaren, som sammanfattar hela beställningen. Skulle det vara något med beställningen som gör att floristen inte har möjlighet att leverera den beställda produkten. Om adress eller tidpunkt är omöjlig att uppnå, är vi då skyldiga att omedelbart ta kontakt med köparen för att upplysa om detta. Köparen är då fri att annullera beställningen och få köpesumman återbetald..

 

6. Betalning

Betalning sker via Klarna betallösning.

7. Reklamationer

Om det är något som inte är tillfredsställande med kvaliteten på produkten eller leveransen, ska reklamation ske snarast efter leverans. Som allra senast ska du höra av dig inom 7 dagar, därefter frånsäger vi oss rätten att reklamera ev. skador som uppkommit. Vid leverans till utlämningsställe, ber vi dig att hämta din försändelse inom 48h efter avisering, därefter kan vi inte garantera växtens mående. Reklamationer görs via mail eller telefon, ej sociala medier, kontaktuppgifter för detta finns på www.brandmarks.se. Vid ev. reklamation ber vi er att bifoga bild och utförlig beskrivning, samt ordernummer och kontaktuppgifter.

 

8. Ångerrätt

Ångerrätten gäller för tjänster som inte är utförda och måste därför meddelas innan floristen har påbörjat arbetet. För produkter till ceremoniplatser motsvarar detta tidsfristen för beställning. Angående beställning av krukväxter: I enlighet med ’Lagen om Distansavtal kap. 2 §11’, gäller ej ångerrätt för varor ”som snabbt kan försämras”, dvs. för växter som ni beställer online hos oss. Var därför säker på din beställning innan du lägger din order.

 

9. Personupplysningar

Alla kundupplysningar behandlas konfidentiellt. Vi förlitar oss på uppgifter om köparen är korrekta, vid tillfälle att vi behöver komma i kontakt med personen. Dessa upplysningar går inte vidare till 3:e part utan kundens samtycke.

 

10. Äganderätt

Allt material och information, inklusive bilder, i nätbutiken är skyddat av lagen om upphovsrätt och kan inte fritt kopieras eller användas av andra.

Brändmarks Blommors Integritetspolicy

Personlig integritet är viktigt. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av, och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

AB Brändmarks Blommor, org. Nr 556491–6855, med adress Trandaredsgatan 133, 507 61 Borås, är personuppgifts-ansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

• För att kunna hantera beställning / köp online.

 

• Leverans (inklusive kontakter rörande leveransen).

• Hantering av betalning.

• Namn.

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

• Betalningsinformation.

• Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).


För att registrera användare och ge erbjudanden till dem i vår kundklubb.

 


• Registrering av kund i vår kundklubb.

• Utskick i form av sms och e-post till kund gällande erbjudanden och nyheter.

 


• Namn.

• Personnummer

• Kontaktuppgifter (t.ex adress, e-post och telefonnummer)


• Vid förmedling av beställning där en tredje part används.

 


• Leverans (inklusive kontakter rörande leveransen).

 


• Avsändarens namn.

• Kontaktuppgifter till avsändaren (t.ex e-post och telefonnummer)

• Mottagarens namn.

• Kontaktuppgifter till mottagaren (t.ex adress och telefonnummer)

• Köpinformation (t.ex vilken vara som har beställts)

 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

  • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. Ifall beställningar läggs till andra orter, delas nödvändiga uppgifter till utförande butik för att kunna hantera order och leverans. Samt Cleverapps, företaget som har hand om vår kundklubb. Varken vi eller Cleverapps säljer vidare era personuppgifter

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

De personuppgifter som du angivit gällande kundklubben sparar vi så länge som du vill vara kvar i klubben. Du som kund har rätt att bli ”bortglömd”, vilket betyder att om du inte använt dig av våra tjänster på 25 mån, tas du bort ur systemet.

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Du inte längre vill vara medlem i vår kundklubb.